Ústup

(Backed in)

Označení situace, kdy neočekávané okolnosti způsobí nákup j s diskontem nebo prodej s prémií. Pojem se používá v kontextu cenných papírů.

Další pojmy