Ustanovení o vzdání se práva

(Waiver clause)

Smluvní ustanovení, které umožňuje smluvní straně vzdát se v určitých okolnostech nějaké podmínky.

Další pojmy