ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Ustanovení o balonové splátce

(Balloon Clause)

Ustanovení (klauzule) úvěrové smlouvy o tom, že závěrečná splátka dluhu bude podstatně větší než předchozí platby.

Další pojmy