Ustanovení o balonové splátce

(Balloon Clause)

Ustanovení (klauzule) úvěrové smlouvy o tom, že závěrečná splátka dluhu bude podstatně větší než předchozí platby.

Další pojmy