Úspory z rozsahu

(Economy of scale)

Nižší náklady na jednotku produkce vyvolané zvýšením objemu produkce.

Další pojmy