Úspory

(Savings)

Peníze odložené stranou na nákup nějaké potřeby pro domácnost nebo pro případ nějaké důležité události.

Další pojmy