Úroveň důvěry

(Confidence Level)

Stupeň důvěry v to, že určitý problém nepřevýší jistou úroveň.

Další pojmy