Úrokový diferenciál

(Interest differential)

Procentní rozpětí mezi úrokovými sazbami dvou měn po zohlednění rozdílů v úrokových výpočtech. Je používán obchodníky při kalkulaci sazeb devizových swapů.

Další pojmy