Úrokové riziko

(Interest rate risk)

Riziko, že změny úrokové sazby nepříznivě ovlivní hodnotu investorova portfolia cenných papírů.

Další pojmy