Úrokové krytí

(Interest cover)

Míra finančního zdraví společnosti. Rozsah, v jakém jsou úrokové platby z nesplacených závazků kryty ziskem. Vyjadřuje se jako poměr zisku k úrokovým nákladům.

Další pojmy