Úrokové futures kontrakty

(Interest rate future contracts)

Futures kontrakty obchodované u dlouhodobých a krátkodobých finančních instrumentů.

Další pojmy