Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Úrokové futures kontrakty

(Interest rate future contracts)

Futures kontrakty obchodované u dlouhodobých a krátkodobých finančních instrumentů.

Další pojmy