ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Úrokové futures kontrakty

(Interest rate future contracts)

Futures kontrakty obchodované u dlouhodobých a krátkodobých finančních instrumentů.

Další pojmy