E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Úroková sazba

(Interest rate)

Poplatek (náklad), obvykle roční, placený dlužníkem věřiteli za určité časové období. Slouží ke kompenzaci věřitelovy oběti vyplývající ze ztráty možnosti okamžitě použít peníze, ke kompenzaci inflačního znehodnocení kupní síly během doby trvání půjčky a ke kompenzaci rizika spojeného s půjčením peněz.

Další pojmy