Úroková míra

Poměr úroku k jistině, vyjádřený v procentech.

Další pojmy