Úroková báze

(Interest basis)

Standardní počet dní v roce používaný k výpočtu naakumulovaného úroku. Odlišuje se podle odvětví. Kotovaný kupon je násoben skutečným počtem dní a dělen bází ke zjištění naakumulovaného úroku.

Další pojmy