Určení úvěrové způsobilosti

(Loan qualification)

Určení, zda může být osobě poskytnut úvěr.

Další pojmy