URC 522

(Uniform Rules for Collection 522)

Jednotná inkasní pravidla.

Další pojmy