Upravená současná hodnota

(Adjusted present value (A.P.V.))

Analýza čisté současné hodnoty aktiva při financování výhradně vlastním kapitálem (současná hodnota cash-flow bez použití cizího kapitálu), plus současná hodnota jakýchkoli finančních rozhodnutí. Jinými slovy, různé daňové štíty vyplývající z odpočtu úroků a další daňové výhody jsou kalkulovány samostatně. Tato analýza se často používá u transakcí, které jsou do značné míry financovány cizími zdroji (např. účelový odkup).

Další pojmy