Úplné zveřejnění

(Full disclosure)

Požadavek na odkrytí všech skutečností relevantních k transakci.

Další pojmy