Úpisy (poukázky) s proměnlivou sazbou

(Floating rate notes)

Dluhopisy s variabilním kuponem, který má úrokovou sazbu odvozenou od určité referenční úrokové sazby, jako je např. Londýnská mezibankovní zápůjční sazba (LIBOR), plus kótované rozpětí (známé také jako kótovaná marže).

Další pojmy