Úpisový syndikát

(Underwriting syndicate)

Označení pro investiční bankovní skupinu, která vznikla za účelem úpisu emitovaných cenných papírů.

Další pojmy