Upisovatel

(Underwriter)

Osoba, která usiluje o nákup určitého množství emitovaných dluhopisů, akcií nebo podílů za účelem jejich dalšího rozprodeje investorům.

Další pojmy