Upisování

(Underwriting)

Funkce, kterou provádějí zejména komerční banky. Emise je garantována upisovateli, kteří se zavazují k nákupu cenných papírů za dohodnutou cenu, za což dostávají provizi.

Další pojmy