ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Upisování

(Underwriting)

Funkce, kterou provádějí zejména komerční banky. Emise je garantována upisovateli, kteří se zavazují k nákupu cenných papírů za dohodnutou cenu, za což dostávají provizi.

Další pojmy