E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Úniková doložka

(Escalation clause)

Klauzule ve smlouvě, která uvádí, že cena zboží nebo služby se zvýší, pokud se náklady odpovídajícím způsobem zvýší. Smluvní doložka vystavovaná obvykle pro projekt, jehož dokončení trvá větší počet let. V situaci, kdy v důsledku inflace lze předem jen obtížně stanovit náklady na celé období projektu, je ke smlouvám přidávána úniková klauzule, která umožňuje zvýšení veškerých dodatečných materiálových a mzdových nákladů.

Další pojmy