Umořovací poplatek

(Redemption charge)

Poplatek účtovaný vzájemným fondem při odkupování podílů.

Další pojmy