Umořovací fond

(Sinking fund)

Dluhopis, který splácí kapitálové částky ve více než jednom datu. Rovněž pravidelné povinné předplácení dlužníkem, bez ohledu na cenové pohyby na sekundárním trhu, jež slouží k umoření určitého množství emise prostřednictvím plateb na zvláštní účet, a tak umožňuje redukovat nominální hodnotu v době splatnosti.

Další pojmy