Umořená obligace

(Drawn bond)

Dluhopis, který byl splacen nebo vybrán ke splacení k určitému dni.

Další pojmy