ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Umořená obligace

(Drawn bond)

Dluhopis, který byl splacen nebo vybrán ke splacení k určitému dni.

Další pojmy