Ukončitelná anuita

(Terminable annuity)

Anuita, která je ukončena v určitý den, po určité době nebo v případě smrti beneficienta.

Další pojmy