Ukončení činnosti Vědeckého grémia ČBA

  • 30. 01. 2023

Prezidium ČBA na zasedání dne 19. ledna 2023 diskutovalo další směřování činnosti Vědeckého grémia (VG) s ohledem na budoucí prioritizaci agend asociace.


Prezidium ČBA dospělo k závěru, že činnost Vědeckého grémia bude trvale ukončena, a to ve snaze rozšířit debatu o relevantních tématech na širší odbornou veřejnost přesahující relativně úzký kruh VG.


ČBA a ČBA Educa tak bude nadále aktivně podporovat semináře a další vzdělávací aktivity zaměřené na bankovnictví či vývoj finančního sektoru.