Ukazatele rentability

(Profitability ratios)

Ukazatele rentability umožňují zjistit efektivnost podnikatelské činnosti. Jsou významným zdrojem informací zejména pro úvěrující banky ve dvou klíčových oblastech podnikání. V prvním případě jsou významnou mírou efektivnosti managementu podniku, neboť platí (z pohledu bankéře), že čím lepší management, tím větší kvalita jakýchkoli úvěrů nebo půjček podniku. Ukazatele rentability rovněž indikují schopnost podniku generovat zdroje.

Další pojmy