Ukazatel ziskového rozpětí

(Margin of profit ratio)

Míra relativní ziskovosti společnosti, měřená vydělením provozního zisku čistými tržbami.

Další pojmy