Udržovací (prováděcí) záruka

(Maintenance Performance Bond)

Částka vztahující se k prováděcí záruce, z níž část musí klient neustále udržovat na svém depozitním účtu.

Další pojmy