Udržovací marže

(Maintenance margin)

Viz Udržovací prováděcí záruka.

Další pojmy