Účty s převoditelnými platebními pokyny

(Negotiable order of withdrawal account)

Úročený účet, na nějž může být vystaven šek. Výběry z NOW účtů mohou být předmětem 14denního nebo vícedenního oznámení, ačkoli je toto zřídka používáno. NOW účty mohou být nabízeny komerčními bankami, vzájemnými spořitelnami a spořitelními a úvěrovými asociacemi. NOW účty mohou být vlastněny pouze jednotlivci, určitými neziskovými organizacemi a vládními subjekty.

Další pojmy