UCP 500

(Uniform Custom and Practice)

Viz Jednotná pravidla a zvyklosti pro dokumentární akreditivy.

Další pojmy