UCITS

(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities)

UCITS – Podnikání v kolektivním investování s převoditelnými cennými papíry – je specifickým typem kolektivního investování, které umožňuje finančním institucím, jež investují peníze (získané od veřejnosti) do škály převoditelných cenných papírů, volně operovat po celé EU na základě jediného oprávnění členského státu. UCITS v zásadě koresponduje s otevřenými vzájemnými fondy Spojených států amerických.

Další pojmy