Účetní zisky

(Accounting earnings)

Zisky firmy vykázané v jejím výkazu zisků a ztrát (výsledovce).

Další pojmy