Účetní principy

(Accounting principles)

Hlavní předpoklady, ze kterých vychází finanční účetnictví organizace.

Další pojmy