Účetní položka - aktivní

(Accounting entry - active item)

Promítnutí transakce, k níž došlo z podnětu klienta (např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem).

Další pojmy