Účetní politiky

(Accounting policies)

Účetní politiky jsou podnikatelem zvolené účetní postupy, které jsou přiměřené jeho činnosti. Výkaz o zvolené účetní politice musí doprovázet všechny finanční účty.

Další pojmy