Účetní období

(Accounting period)

Časové období, za které se vyrovnávají účetní knihy a sestavuje se účetní závěrka, rozvaha a další výkazy.

Další pojmy