ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Účetní jednotky

(Unit of account)

Jednotky pro měření hodnoty v peněžním vyjádření.

Další pojmy