Účetní cena

(Book price)

Účetní cena je hodnota majetku vykazovaná ve finančních výkazech.

Další pojmy