ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Účet zisků a ztrát

(Profit and loss account)

Účet zachycující výnosy a náklady společnosti za určité období, její zisk, výši vyplacených dividend a velikost zadrženého zisku.

Další pojmy