TZ: Vklady obyvatel v bankách v únoru dále rostly

Český bankovní sektor má stále velmi nízký podíl úvěrů v selhání a obrovský kapitálový polštář.

 

Komentář České bankovní asociace k vývoji vkladů, úvěrů a nevýkonných úvěrů za únor 2022 dle statistik ČNB

Autor: Miroslav Zámečník, hlavní poradce České bankovní asociace

Praha, 4. dubna 2022

 

Vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně celkem, i v únoru dále rostly. Již v srpnu loňského roku překonaly magickou hranici tří bilionů korun, ke konci letošního února jí pak překonaly o 66,6 miliardy korun. Meziroční nárůst vkladů obyvatelstva pak dosáhl nominálně 167 miliard korun, tedy navýšení o 5,7 %. Ze statistik sestavovaných Českou národní bankou (ČNB) také vyplývá, že zhruba dvojnásobným tempem rostl meziroční zájem o úvěry (10,9 %). Přes zjevně opadající hypoteční vlnu dosáhl celkový objem úvěrů obyvatelstva na 1,972 bilionu korun. Výsledné saldo mezi vklady a úvěry obyvatelstva pak meziměsíčně stouplo a dosáhlo 1,095 bilionu korun.

Živnostníci v únoru nepatrně snížili čerpání úvěrů, a zvýšili tvorbu vkladů, takže na úložkách měli koncem měsíce bezmála o 120 miliard korun více, než kolik bankám dlužili.

 

 

Vklady firem za měsíc únor stouply o 26,7 miliardy korun, úvěry o více než 49 miliard korun

 V únoru meziměsíčně panovala čilá aktivita u podnikových úvěrů, které stouply o více než 49 miliard korun (+4,14 %), meziročně se jedná o nárůst o 9,14 %. Zároveň rostla i depozita, která mají firmy v bankovních ústavech, na 1,324 bilionu korun; výsledné saldo vůči bankám tak skončilo na 87,4 miliard korun.

 

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Zatímco u obyvatel je převis úspor nad půjčkami základní charakteristikou českého bankovnictví od nepaměti, a živnostníci jsou v „netto pozici“ od přelomu tisíciletí, u firem se objevil tenhle fenomén až v průběhu pandemie, poprvé v červenci 2020. Jde o projev opatrnosti – firemní sektor jako celek by byl schopen vyrovnat všechny své závazky vůči bankovním věřitelům, a ještě by mu více než 87 miliard na vkladových účtech zůstalo. Nyní je podstatné, jak se bude vyvíjet situace v následujících měsících, kdy budou cítit nejen inflační tlaky na energetických a materiálových vstupech, ale i další problémy související s válečným konfliktem na Ukrajině a rozsáhlými omezeními v ekonomických vztazích s Ruskem.

 


Hypotéky mají historicky nejnižší procento selhání. 

Ani únorová data nezachycují plný dopad napadení Ukrajiny ruskou armádou, a postupné propisování konfliktu a vyvolaných následků do finanční situace podnikové sféry a domácností v České republice a jejích obchodních partnerů. Dosud tedy platí to, co zmiňujeme již dlouho: podíly nevýkonných úvěrů jak u firemních půjček, tak v případě úvěrů obyvatelstvu v Česku patří v celoevropském srovnání mezi nejnižší v Evropě. Poněkud neočekávaně se statistický podíl nevýkonných úvěrů v bankách v hlavních kategoriích ještě meziměsíčně snížil.

 

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky a víme, kam se bude, vzhledem k souběhu řady nepříznivých faktorů, posouvat v nadcházejících měsících. Jak v případě úvěrů obyvatelstvu, tak u firem jsou však nevýkonné expozice na podstatně nižší úrovni než například po světové finanční krizi na počátku minulého desetiletí.

Podíl firemních nevýkonných úvěrů v únoru klesl z lednových 3,85 % na 3,69 %. To zhruba odpovídá „předpandemickému“ únoru 2019, a je to hluboko pod hladinou 8,2 %, na níž byl na konci roku 2011, natož pak 17,67 % v lednu před dvaceti lety.

Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů v únoru ještě vylepšil historické rekordy z ledna a dále klesl na 0,71 %.

 


 

Tisková zpráva ke stažení zde 

 

 

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 35 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. Více informací na www.cbaonline.cz.

 

Další informace obdržíte na adrese:

media@cbaonline.cz

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.