ČBA varuje před podvodnými útoky na klienty bank

Stávající mezinárodní geopolitické situace využívají ve velkém kybernetičtí podvodníci. Jejich cílem jsou klienti tuzemských bank, především pak rusky a ukrajinsky hovořící občané. Podvodníci těží z nepozornosti klientů a jejich strachu o budoucnost a pod záminkou, že jsou jejich peníze v ohrožení, je donutí sdělit citlivé údaje. Ty následně zneužijí pro získání jejich úspor. Česká bankovní asociace důrazně připomíná: pokud by měly banky podezření z ohrožení klientských vkladů, dokážou účet zablokovat samy. Nikdy nežádají klienta o sdělování citlivých údajů ani o převod peněz na pochybné účty nebo do kryptoměn.

Stávající mezinárodní geopolitické situace začali využívat kybernetičtí podvodníci, kteří se prostřednictvím tzv. vishingu (telefonní podvod, kdy pachatel jménem banky obvolává své oběti) a spoofingu (napodobení jakéhokoliv telefonního čísla) snaží neoprávněně získat finance nebo osobní data klientů tuzemských bank. Podvody jsou založeny na principu telefonních hovorů, kdy se volající představí jako pracovník banky, který zjistil napadení účtu nebo nestandardní transakce volaného klienta. Pod záminkou, že jsou jeho úspory v ohrožení, jej donutí sdělit citlivé údaje, jako například heslo do internetového bankovnictví apod. Četnost těchto podvodů, mnohdy velmi úspěšně dokonaných, přitom dramaticky stoupla v posledních týdnech. Způsobené škody se pohybují v řádech milionů korun. V současné době se také podvodníci ve zvýšené míře zaměřují na rusky a ukrajinsky hovořící občany. Česká bankovní asociace proto důrazně připomíná klientům bank, aby dbali zvýšené obezřetnosti a v žádném případě nesdělovali citlivá data po telefonu, ani emailem. Banky tato data nikdy nevyžadují. Pokud mají banky podezření na napadení účtu, preventivně ho zablokují samy, aby ochránily úspory svých klientů. Není-li si klient jistý, zda mu volá jeho banka, je lepší hovor ukončit a kontaktovat oficiální telefonní linku banky, případně Policii ČR.

 

 

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 35 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. Více informací na www.cbaonline.cz.

 

Další informace obdržíte na adrese: media@cbaonline.cz