Typování PIN

(Typing PIN)

Zadání PINu prostřednictvím PIN klávesnice. Jedná se o jeden ze způsobů autentikaci držitele karty.

Další pojmy