Tržní portfolio

(Market portfolio)

1) Pojem označující cenově vážený index všech cenných papírů. 2) Znamená určitou sestavu, soubor akcií a jiných cenných papírů v majetku jednoho investora. Někdy také v užším významu: skladba různých aktiv

Další pojmy