Tržní oceňování

(Mark to market)

Denní přizpůsobování ocenění hodnoty aktiv nebo fondu tak, aby odrážely současnou tržní hodnotu.

Další pojmy