Tržní hodnota

(Market value)

Hodnota zjištěná na trhu, na němž kupující a prodávající vyjednávají vzájemně akceptovatelné ceny aktiv.

Další pojmy