Tržní cyklus

(Market cycle)

Období mezi dvěma posledními nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami S&P 500, ukazující čistý výkon fondu jak prostřednictvím vzrůstu, tak i poklesu trhu.

Další pojmy