Tržní cena

(Market price)

Poslední vykázaná cena, za niž byl cenný papír obchodován na burze.

Další pojmy